Info

Fisa indicatoarelor de caracteriazare a fondului forestier pe proprietari: